ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: WinAudit 2.29

WinAudit 2.29 โปรแกรมตรวจสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ในเครื่อง

download
WinAudit เป็นโปรแกรมที่คุณสามารถใช้งานการสำรวจและตรวจสอบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยโปรแกมจะสามารถแสดงรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องของคุณ เช่น ไลเซนต์ของซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครื่อง รุ่นของอุปกรณ์ต่างๆ การติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ก ตรวจสอบ startup program และอื่นๆ อีกหลายหลากครับ ค่าต่างๆ เหล่านี้คุณสามารถที่จะดูได้จากภายในโปรแกรมเลย หรือว่าคุณจะ export ออกมาเป็นเท็กไฟล์เพื่อเก็บไว้ดูก็ได้ ซึ่งรายงานนี้ก็มีรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายและคุณยังแสดงเป็นไฟล์ HTML หรือ XML หรือ Excel ได้ด้วยและโปรแกรมยังสนับสนุนการรับส่งเมล์ในทันทีด้วย โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เล็กมากและยังสามารถทำงานได้แบบสแตนอโลนด้วยลองเก็บไว้ใช้ดูครับ
[close]