ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: WinPatrol download

โปรแกรม WinPatrol 17.0.2010.0.0 ป้องกันเหล่า hijackings, malware ต่าง ๆ

เพิ่มเติม
Update! WinPatrol โปรแกรมป้องกันเหล่า hijackings, malware ต่าง ๆ ที่อาจจะแอบแฝงตัวเข้ามาในเครื่อง PC ของเรา หลังจากติดตั้งเจ้าโปรแกรมตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะคอยทำหน้าที่ตรวจสอบ ป้องกัน และแ้จ้งเตือนเราทันทีที่พบสิ่งผิดปกติที่จะแอบเข้ามารัน หรือแฝงตัวระหว่างการใช้งาน PC ของเรา ต้องลองเล่นกันเองแล้วหละครับ..