ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Windows Live Messenger Uninstaller 0.01

โปรแกรม Windows Live Messenger Uninstaller ถอนการติดตั้ง MSN ที่มีปัญหา

เพิ่มเติม
Windows Live Messenger Uninstaller 0.01 โปรแกรมที่ใช้ถอนการติดตั้ง MSN ( หรือ Windows Live Messenger) อันเนื่องมาจากการที่มันถอนออกไม่หมด…หรือมีปัญหาขณะที่จะทำการติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ แล้วลงไม่ได้เพราะเจ้าเวอร์ชั่นเก่าดันค้างๆ คาๆ อยู่จนมันฟ้อง error แล้วติดตั้งไม่ได้ในที่สุด โปรแกรม Windows Live Messenger Uninstaller 0.01 นี้ก็จะทำการถอดถอนแบบคลาสสิกให้ กล่าวคือใช้ระบบคอมมานไลน์ไล่ถอน MSN จนไปถึงไฟล์ของระบบเลยทีเดียวครับ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า MSN รุ่นที่มีปัญหานั้นออกไปหมดแน่นอน.