ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Yaipeang Dictionnary

Yaipeang Dictionnary โปรแกรมแปลภาษาดิกชันนารีไทยอังกฤษ

download
Yaipeang Dictionnary (โปรแกรม แปลภาษา ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ แจกฟรี) : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมแปลภาษา หรือว่า ดิกชันนารี่ (Dictionary) นั่นเอง