ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: cFosSpeed

โปรแกรม cFosSpeed 6.51 Build 1834 สำหรับบริหารการใช้เน็ต

download
โปรแกรม cFosSpeed 6.51 Build 1834 Beta เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเร่งความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ล้าช้าให้เร็วมากขึ้น เพราะปัญหาอินเตอร์เน็ตช้านั้น มาจากสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น เร้าเตอร์เก่าไม่มีคุณภาพหรือใช้ไดร์เวอร์ไม่เหมาะสม คู่ สายโทรศัพท์เก่ามีสัญญานรบกวนต่างๆ จากโทรศัพท์ แต่บางครั้งก็เกิดจากคอมพ์เรานี่หล่ะครับ โปรแกรม cFosSpeed จะช่วยเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตด้วยการลัดคิวส่งข้อมูลในการร้องขอหน้าเว็บ ซึ่งทำไห้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะดาวน์โหลดข้อมูลกลับมาทั้งๆ ที่ช่องสัญญาณดาวน์โหลดยังว่างกล่าวคือ ช่องการดาวโหลด อัพโหลดจะแยกกัน บางที เราไม่ได้โหลดอะไร แต่อัพโหลดก็ทำไห้เน็ตช้าได้ เพราะการร้องข้อไม่ถูกส่งไปสักที สำหรับใครที่มีปัญหาอินเตอร์เน็ตช้า ก็ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้งานได้เลยครับ

โปรแกรม cFosSpeed 6.51 Build 1832 Beta ใช้สำหรับตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ต

download
โปรแกรม cFosSpeed 6.51 Build 1832 Beta เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเร่งความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ล้าช้าให้เร็วมากขึ้น เพราะปัญหาอินเตอร์เน็ตช้านั้น มาจากสาเหตุหลายประการอาทิเช่น เร้าเตอร์เก่าไม่มีคุณภาพหรือใช้ไดร์เวอร์ไม่เหมาะสม คู่ สายโทรศัพท์เก่ามีสัญญานรบกวนต่างๆ จากโทรศัพท์ แต่บางครั้งก็เกิดจากคอมพ์เรานี่หล่ะครับ โปรแกรม cFosSpeed จะช่วยเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตด้วยการลัดคิวส่งข้อมูลในการร้องขอหน้าเว็บ ซึ่งทำไห้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะดาวน์โหลดข้อมูลกลับมาทั้งๆ ที่ช่องสัญญาณดาวน์โหลดยังว่างกล่าวคือ ช่องการดาวโหลด อัพโหลดจะแยกกัน บางที เราไม่ได้โหลดอะไร แต่อัพโหลดก็ทำไห้เน็ตช้าได้ เพราะการร้องข้อไม่ถูกส่งไปสักที สำหรับใครที่มีปัญหากับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ก็ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้งานได้เลยครับ

โปรแกรม cFosSpeed 6.11 Build 1804 Beta ช่วยตรวจสอบการใช้เน็ต

download
โปรแกรม cFosSpeed 6.11 Build 1804 Beta เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเร่งความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ล้าช้าให้เร็วมากขึ้น เพราะปัญหาอินเตอร์เน็ตช้านั้น มาจากสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น เร้าเตอร์เก่าไม่มีคุณภาพหรือใช้ไดร์เวอร์ไม่เหมาะสม คู่ สายโทรศัพท์เก่ามีสัญญานรบกวนต่างๆ จากโทรศัพท์ แต่บางครั้งก็เกิดจากคอมพ์เรานี่หล่ะครับ โปรแกรม cFosSpeed จะช่วยเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตด้วยการลัดคิวส่งข้อมูลในการร้องขอหน้าเว็บ ซึ่งทำไห้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะดาวน์โหลดข้อมูลกลับมาทั้งๆ ที่ช่องสัญญาณดาวน์โหลดยังว่างกล่าวคือ ช่องการดาวโหลด อัพโหลดจะแยกกัน บางทีเราไม่ได้โหลดอะไร แต่อัพโหลดก็ทำไห้เน็ตช้าได้ เพราะการร้องข้อไม่ถูกส่งไปสักที สำหรับใครที่มีปัญหากับเน็ตช้า ก็ลองดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ได้เลยครับ

โปรแกรม cFosSpeed 6.11 build 1797 beta ใช้ตรวจสอบเน็ต ADSL

download
โปรแกรม cFosSpeed 6.11 build 1797 beta เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเร่งความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ล้าช้าให้เร็วมากขึ้น เพราะปัญหาอินเตอร์เน็ตช้านั้นมาจากสาเหตุหลายประการอาทิ เช่น เร้าเตอร์เก่าไม่มีคุณภาพหรือใช้ไดร์เวอร์ไม่เหมาะสมคู่สายโทรศัพท์เก่ามีสัญญานรบกวนต่างๆ จากโทรศัพท์ แต่บางครั้งก็เกิดจากคอมพ์เรานี่หล่ะครับ โปรแกรม cFosSpeed จะช่วยเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตด้วยการลัดคิวส่งข้อมูลในการร้องขอหน้าเว็บ ซึ่งทำไห้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะดาวน์โหลดข้อมูลกลับมาทั้งๆ ที่ช่องสัญญาณดาวน์โหลดยังว่างกล่าวคือ ช่องการดาวโหลด อัพโหลดจะแยกกัน บางทีเราไม่ได้โหลดอะไร แต่อัพโหลดก็ทำไห้เน็ตช้าได้ เพราะการร้องข้อไม่ถูกส่งไปสักที สำหรับใครที่มีปัญหากับช้าก็ลองดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ได้เลยครับ

โปรแกรม cFosSpeed 6.11 Build 1791 Beta สำหรับตรวจสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ต

download
โปรแกรม cFosSpeed 6.11 Build 1791 Beta เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเร่งความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ช้าให้เร็วขึ้น เพราะปัญหาอินเตอร์เน็ตช้านั้นมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น เร้าเตอร์เก่าไม่มีคุณภาพ หรือใช้ไดร์เวอร์ไม่เหมาะสม คู่สายโทรศัพท์เก่ามีสัญญานรบกวนต่างๆ จากโทรศัพท์ แต่บางครั้งก็เกิดจากคอมพ์ ซึ่งโปรแกรม cFosSpeed จะช่วยเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตด้วยการลัดคิวส่งข้อมูลในการร้องขอหน้าเว็บ ซึ่งทำไห้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะดาวน์โหลดข้อมูลกลับมาทั้งๆ ที่ช่องสัญญาณดาวน์โหลดยังว่างกล่าวคือ ช่องการดาวโหลด อัพโหลดจะแยกกัน บางทีเราไม่ได้โหลดอะไร แต่อัพโหลดก็ทำไห้เน็ตช้าได้ เพราะการร้องข้อไม่ถูกส่งไปสักที สำหรับคนที่รู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตช้า ก็ลองดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ได้เลยครับ

โปรแกรม cFosSpeed 6.10 Final สำหรับเร่งความเร็วอินเทอร์เน็ต

download
โปรแกรม cFosSpeed 6.10 Final เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเร่งความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ล้าช้าให้เร็วมากขึ้น เพราะปัญหาอินเตอร์เน็ตช้านั้นมาจากสาเหตุหลายประการอาทิ เช่น เร้าเตอร์เก่าไม่มีคุณภาพ หรือใช้ไดร์เวอร์ไม่เหมาะสม คู่สายโทรศัพท์เก่ามีสัญญานรบกวนต่างๆ จากโทรศัพท์แต่บางครั้งก็เกิดจากคอมพ์เรานี่หล่ะครับ โปรแกรม cFosSpeed จะช่วยเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตด้วยการลัดคิวส่งข้อมูลในการร้องขอหน้าเว็บ ซึ่งทำไห้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะดาวน์โหลดข้อมูลกลับมาทั้งๆ ที่ช่องสัญญาณดาวน์โหลดยังว่างกล่าวคือ ช่องการดาวโหลด อัพโหลดจะแยกกันบางทีเราไม่ได้โหลดอะไร แต่อัพโหลดก็ทำไห้เน็ตช้าได้ เพราะการร้องข้อไม่ถูกส่งไปสักที สำหรับใครที่มีปัญหากับอินเทอร์เน็ตช้า ก็ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ได้เลยครับ

โปรแกรม cFosSpeed 6.03 Build 1748 Beta เช็คการทำงานของอินเทอร์เน็ต

download
โปรแกรม cFosSpeed 6.03 Build 1748 Beta เป็นโปรแกรมเร่งความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ล้าช้าให้เร็วมากขึ้น เพราะปัญหาอินเตอร์เน็ตช้านั้นมาจากสาเหตุหลายประการอาทิ เช่น เร้าเตอร์เก่าไม่มีคุณภาพหรือใช้ไดร์เวอร์ไม่เหมาะสม คู่สายโทรศัพท์เก่ามีสัญญานรบกวนต่างๆ จากโทรศัพท์ แต่บางครั้งก็เกิดจากคอมพ์เรานี่หล่ะครับ โปรแกรม cFosSpeed จะช่วยเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตด้วยการลัดคิวส่งข้อมูลในการร้องขอหน้าเว็บ ซึ่งทำไห้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะดาวน์โหลดข้อมูลกลับมาทั้งๆ ที่ช่องสัญญาณดาวน์โหลดยังว่างกล่าวคือ ช่องการดาวโหลด อัพโหลดจะแยกกัน บางที เราไม่ได้โหลดอะไร แต่อัพโหลดก็ทำไห้เน็ตช้าได้ เพราะการร้องข้อไม่ถูกส่งไปสักที ใครที่มีปัญหากับอินเทอร์เน็ตที่ล้าช้า ก็โหลดไปใช้ได้เลยครับ

โปรแกรม cFosSpeed 5.13 Build 1692 Beta เร่งความเร็วอินเทอร์เน็ต

download
cFosSpeed 5.13 Build 1692 Beta เป็นโปรแกรมเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตที่สุดยอดมากครับ ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 100 ล้านคน โปรแกรม cFosSpeed 5.13 จะช่วยคุณดาวน์โหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วเต็มสปีดของเน็ตท่าน โปรแกรม cFosSpeed 5.13 นี้จะช่วยแก้ไขปัญหาเน็ตช้าของคุณได

โปรแกรม cFosSpeed 5.12 Build 1652 Final ช่วยเพิ่มความเร็วในการเล่นเน็ต

download
ดาวน์โหลดโปรแกรม cFosSpeed โปรแกรมช่วยให้ท่านสามารถปรับแต่งคอมพิวเตอร์ อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด cFosSpeed 5.12 Build 1652 Final โปรแกรมมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความเร็วให้กับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือไม่ว่าเป็นการเล่นเกมส์ออนไลน์ หรือการดูหนัง ฟังเพลงให้เร็วขึ้นไม่มีกระตุกจากเทคโนโลยี P2P หรือการโหลดหน้าเว็บเพจได้เร็วขึ้น ถึงแม้จะเปิดเว็บเบราเซอร์หลาย ๆ ตัวโปรแกรมก็ตาม จะช่วยเแบ่งทราฟฟิก และจัดระเบียบในการโหลดให้เหลือช่องว่างของเวลาที่เสียไปน้อยที่สุด และสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนัง เพลง คลิป หรือไฟล์อื่น ๆ ได้เร็วขึ้นหลายเท่าตัวเลยที่เดียวครับ ใครสนใจลองดาวน์โหลดไปใช้งานฟรีกันเลยครับ

โปรแกรม cFosSpeed 5.03 Build 1617 เร่งสปีดและปรับแต่ง ความเร็วในการเล่นอินเทอร์เน็ต

download
Update! cFosSpeed อีกหนึ่งสุดยอดโปรแกรมในการเร่งสปีดและปรับแต่ง ความเร็วในการเล่นอินเทอร์ โดยปกติถ้าเราไม่ทำการตั้งค่าอะไรความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ก็จะเป็นแบบ ปกติ แต่ว่าถ้าสวมเจ้าโปรแกรม cFosSpeed นี้ลงไปด้วยหละก็คุณจะเห็นความแตกต่างของความเร็วในการเล่นอินเทอร์มากขึ้น
[close]