ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: data recovery tools

โปรแกรม Hiren’s BootCD 11.0 ซีดีแผ่นเดียวซ่อมคอมพ์ได้แทบทุกอย่าง

เพิ่มเติม
Hiren’s BootCD 11.0 ดาวน์โหลดโปรแกรมซ่อมคอมพิวเตอร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ของท่านใดที่กำลังมีปัญหาในการใช้งานเนื่องมากจากปัญหาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไดร์เวอร์ รีจิสเตอร์ หรือโปรแกรมต่างๆ ที่เสีย แผ่น Hiren’s BootCD สามารถชวยคุณได้ โปรแกรมนี้สามารถซ่อมแซมบูสเตอร์ และ ยังกู้ข้อมูล และความสามารถอื่นๆอีกมานมายต้องลองด

Hiren’s BootCD 10.6 โปรแกรมแก้ปัญหาพีซี/โน้ต บุ๊ก ได้อยู่หมัด

เพิ่มเติม
ออกเวอร์ชันใหม่ให้ได้ดาวน์โหลดกันอีกแล้วสำหรับ Hiren's BootCD ซึ่งเป็นซีดีที่รวบรวมโปรแกรมเครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้ในตรวจสอบ แก้ไข และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบวินโดวส์ เวอร์ชันใหม่คือ Hiren's BootCD 10.6 ออกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553 ซึ่งในเวอร์ชันใหม่นี้มีโปรแกรมหลายตัวที่อัพเดทเป็นเวอร์ชันใหม่ รวมถึงการอัพเดทซิกเนเจอร์ไฟล์หรือฐานข้อมูลของโปรแกรมป้องกันไวรัสและสปายแวร์ต่างๆ และมีการตัดโปรแกรมออกจำนวน 3 ตัว

โปรแกรม Hiren BootCD 10.1 ซีดีแผ่นเดียวซ่อมคอมพ์ได้ทุกอย่าง

เพิ่มเติม
Hiren BootCD 10.1 ซีดีแผ่นเดียวแก้ปัญหาพีซี/โน้ตบุ๊ก ได้อยู่หมัดด้วยการรวบรวมโปรแกรมแก้ปัญหาคอมพ์ต่างๆ ไว้ ในแผ่นเดียวเพื่อ ช่วยให้คอมพ์เรากลับมาใช้งานได้ดังเดิมเช่น โปรแกรมกำจัดไวรัสที่ไปแก้ไขบูตเซกเตอร์ โปรแกรมฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ แบ่งพาทิชั่น โปรแกรมกู้ข้อมูล รวมไปถึงเครื่องมืออีกต่างๆ มากมายที่เราหาไม่ได้แน่นอนในเครื่องมือซ่อมคอมพ์อื่นๆ ครับ. (แก้ไขลิงค์สำหรับดาวน์โหลดแล้วครับ)