ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: download DB

โปรแกรม Deep Burner เขียนแผ่น CD และ DVD ดาวรุ่งความสามารถสูง

เพิ่มเติม
โปรแกรมเขียนแผ่น CD แ ละ DVD Deep Burner เป็นผลงานของ AstonSoft เป็น โปรแกรมเขียนแผ่นซีดีที่กำลังมาแรงมากในตอนนี้ มีความสามารถมากมาย อาทิเช่น เขียนแผ่น CD/DVD ได้ เขียนแผ่น Audio CD ก็ได้ สร้าง Image File ออกมาเป็นไฟล์ .ISO ก็ได้ เขียนแผ่นแบบ Overburn ก็ได้ ใช้เทคนิค Buffer Underrun เพื่อป้องกันการเขียนแผ่นแล้วเจ๊ง เขียนแผ่นแบบ Multi Session ก็ได้ รองรับการเขียนแผ่นลงหลายๆ Drive พร้อมกัน สร้าง Autorun บนแผ่นของเราได้ และสุดท้ายที่พิเศษกว่าโปรแกรมของค่ายอื่น ๆ คือมีโปรแกรมทำปก แล้ว Print ออกมาได้ ความสามารถขนาดนี้ รีบโหลดไปใช้งานด่วน !!!!