ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: download program Classroom Spy Professional 3.8.4

Classroom Spy Professional 3.8.4 โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

เพิ่มเติม
Classroom Spy Professional เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการสอดส่องและดูเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในระบบเน็ตเวิร์กว่ากำลังทำอะไรอยู่โดยที่ผู้ที่ถูกสอดส่องจะไม่รู้ตัวเลย โปรแกรมนี้มีประโยชน์ในหลายๆ อย่างถ้านำไปใช้ในทางที่ถูกต้องนะครับ อย่างเช่น คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการสอนหรือเทรนความรู้ต่างๆ ให้ผู้อื่นๆ ได้ โดยที่ทำการแชร์หน้าจอของคุณไปให้ผู้อื่นดูและทำการบรรยายไปด้วยเป็นต้น หรือว่าคุณจะใช้โปรแกรมนี้ในการควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ เมื่อเวลาเครื่องปลายทางมีปัญหาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาก็ได้ นอกจากนั้นคุณยังสามารถสั่งปิดเครื่อง รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณเพียงเครื่องเดียวอีกด้วย