ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: iColorFolder

iColorFolder โปรแกรมที่ช่วยให้โฟเดอร์ของคุณสวยงามขึ้น

เพิ่มเติม
iColorFolder : โปรแกรมที่ช่วยให้โฟเดอร์ ของคุณสวยงามขึ้น โปรแกรมนี้มีความสามารถที่จะเปลี่ยนสี และ รูปแบบการแสดงผล ของไอคอนโฟเดอร์ ได้หลายรูปแบบตามใจคุณ ซึ่งอาจจะช่วยให้คุณสามารถจดจำและมีข้อแตกต่างระหว่างโฟเดอร์ที่ชัดเจน