ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: iNetAdviser

iNetAdviser โปรแกรม IE Multi-Window Browser ที่มีทั้ง Bookmark และ History

เพิ่มเติม
iNetAdviser : เป็นโปรแกรม IE Multi-Window Browser ที่มีทั้ง Bookmark และ History และที่น่าสนใจก็คือ มีระบบ ADS และ Pop-Up Blocking และยังสามารถทำสัญลักษณ์พิเศษ สำหรับ Link ที่เคยไปมาแล้ว หลังจากที่คุณลาก Mouse ผ่านที่ Link iNetAdviser จะแสดงหน้านั้นอย่างย่อๆ เช่น คำอธิบาย, วันที่ที่เข้าไปดูครั้งสุดท้าย, ฯลฯ และคุณยังสามารถบอกหน้าที่คุณเคยเข้าไปแล้ว และดูคำอธิบายที่เกี่ยวข้องในอีกหน้าต่างหนึ่ง