ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: separator

CSVed 2.1.4 โปรแกรมจัดการไฟล์ CSV

เพิ่มเติม
CSVed เป็นโปรแกรมที่มีไว้สำหรับจัดการกับไฟล์ที่มีนามสกุล CSV ด้วยการใช้ตัวแยกคอลัมน์แบบต่างๆ ในหน้าต่างของโปรแกรมจะแสดงหน้าตาของ CSV ไฟล์ตามชนิดของตัวแยกคอลัมน์ที่คุณใช้งาน คุณสามารถแก้ไข เพิ่ม ย้าย หรือ ลบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างอิสระและง่ายดาย นอกจากนั้นคุณยังสามารถลบไฟล์หรือคอลัมน์ที่ซ้ำซ้อนได้จากโปรแกรมนี้อีกด้วยเช่นกัน หรือแม้กระทั่งซ่อมแซมไฟล์ CSV ก็ได้อีกด้วย โปรแกรมมีฟังก์ชั่นค้นหาและแทนที่มาให้ใช้งานในกรณี่ที่คุณต้องการค้นหาคำบางคำและแทนที่ด้วยคำบางคำ นอกจากนั้นคุณยังสามารถที่จะ export ข้อมูลต่าง ๆ ออกมากเป็น XML ไฟล์ได้อีกด้วย