ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: wallpaper เคลื่อนไหว

โปรแกรม DeskScapes 3.01 สามารถแสดง wallpaper ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวที่ดูมีชีวิตชีวา

download
DeskScapes เป็นโปรแกรมที่สามารถแสดง wallpaper ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวที่ดูมีชีวิตชีวา โปรแกรมใช้เทคโนโลยีด้านสามมิติทำการแสดงภาพเคลื่อนไหวแทน wallpaper เดิมๆ ตัวโปรแกรมใช้ทรัพยากรเครื่องน้อยมากครับ ทำให้สามารถแสดงผลได้อย่างราบรื่นแม้ในขณะใช้งานโปรแกรมอื่น ส่วนภาพเคลื่อนไหวที่จะนำมาใช้เป็น wallpaper นั้น สามารถหาโหลดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ผู้พัฒนา
[close]