ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: wirless key

RouterPassView 1.30 โปรแกรมดู Router Password

เพิ่มเติม
RouterPassView เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาและดู password ของ Router หรือ password ของระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่คุณได้เก็บบันทึกเป็นไฟล์สำรองไว้ คุณสามารถโหลดและถอดรหัสข้อมูลของไฟล์ที่คุณสำรองไว้ได้ด้วยโปรแกรมนี้ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายการของ password และคีย์ทั้งหมดที่อยู่ไนไฟล์ที่คุณได้สำรองไว้ แต่โปรแกรมนี้ก็ยังมีข้อจำกัดคือยังทำงานได้กับ Router ได้ไม่กี่รุ่นซึ่งรุ่นที่รองรับได้แก่ WRT54GL, Edimax BR6204WG, Siemens ADSL SL2-141, DYnalink RTA1025W, NETGEAR WGT624, ASUS WL-520g, COMTREND 536+, US Robotics 9108 ADSL, D-Link DSL-2540U / BRU / D ADSL2 , D-Link DIR-655 เป็นต้น