โปรแกรม e-Dic 2.54 แปลภาษา dictionary อังกฤษ-ไทย ไทย-อักฤษ

e-Dic 2.54 : โปรแกรมแปลภาษา dictionary dictionary อังกฤษ-ไทย ไทย-อักฤษ ซึ่งตัวโปรแกรมจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนแรก - เป็นส่วนของนักท่องอินเตอร์เน็ตโดยใช้ Internet Explorer (IE) เมื่อเข้าสู่เว็บที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วต้องการรู้ความหมายของคำไหนก็เอาเมาส์ไปชี้ที่คำนั้น ตัวโปรแกรมจะมี popup แสดงคำแปลให้อัตโนมัติ ส่วนที่ 2 - เมื่อเปิดไฟล์ที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพียงเอาเมาส์ไปชี้โปรแกรมก็แปลให้เช่นกันกับแบบแรก ส่วนที่ 3 - เปิดโปรแกรม e-Dic 2.54 ขึ้นมา แล้วพิมพ์คำที่ต้องการแปล แล้วกดปุ่มแปล เหมือนโปรแกรมทั่ว ๆ ไปครับ

รายละเอียดโปรแกรม

e-Dic 2.54 : โปรแกรมแปลภาษา dictionary dictionary อังกฤษ-ไทย ไทย-อักฤษ ซึ่งตัวโปรแกรมจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ
ส่วนแรก - เป็นส่วนของนักท่องอินเตอร์เน็ตโดยใช้ Internet Explorer (IE) เมื่อเข้าสู่เว็บที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วต้องการรู้ความหมายของคำไหนก็เอาเมาส์ไปชี้ที่คำนั้น ตัวโปรแกรมจะมี popup แสดงคำแปลให้อัตโนมัติ
ส่วนที่ 2 - เมื่อเปิดไฟล์ที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพียงเอาเมาส์ไปชี้โปรแกรมก็แปลให้เช่นกันกับแบบแรก
ส่วนที่ 3 - เปิดโปรแกรม e-Dic 2.54 ขึ้นมา แล้วพิมพ์คำที่ต้องการแปล แล้วกดปุ่มแปล เหมือนโปรแกรมทั่ว ๆ ไปครับ

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 9.35 MB
:
: Freeware
: utilities-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddoo
คำค้นหา : e-Dic 2.54 , โปรแกรมแปลภาษา e-Dic 2.54 , โหลด e-Dic 2.54 , โหลด e-Dic , ดาวน์โหลด e-Dic 2.54 , ดาวน์โหลด e-Dic , dic , dictionary , dict , แปลคำศัพท์ , พจนานุกรม , dictionary อังกฤษ-ไทย , โปรแกรมแปลภาษา , โปรแกรมแปลอังกฤษเป็นไทย , ดิก , dictionary english-thai , แปลอังกฤษเป็นไทย , english thai dictionary , dictionary english thai , ดิกชันนารี , thai english dictionary , พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ดาวน์โหลดโปรแกรมแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษฟรี