โปรแกรม ดูดทั้งเว็บด้วย HTTrack Website Copier

HTTrack Website Copier โปรแกรมที่ใช้ในการคัดลอกเว็บ หรือดูดเว็บทั้งเว็บมาไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเราเพื่อใช้ดูในเวลาที่เรา offline ต่อเน็ตไม่ได้หรือจะเก็บเว็บนั้นๆ เอาไว้เพราะชอบก็แล้วแต่ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาถ้าอยากจะดูในอนาคตมากครับ.

รายละเอียดโปรแกรม

HTTrack is a free (GPL, libre/free software) and easy-to-use offline browser utility. HTTrack HTTrack is an easy-to-use offline browser utility. It allows you to download a World Wide website from the Internet to a local directory, building recursively all directories, getting html, images, and other files from the server to your computer. HTTrack arranges the original site’s relative link-structure. Simply open a page of the “mirrored” website in your browser, and you can browse the site from link to link, as if you were viewing it online. HTTrack can also update an existing mirrored site, and resume interrupted downloads. HTTrack is fully configurable, and has an integrated help system.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 3.47 MB
: Freeware
: utilities-software

Screen Shot