โปรแกรม Rapid Typing Tutor 3.2 โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ แบบรวดเร็วโหลดใช้งานฟรี

Rapid Typing Tutor โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษแบบรวดเร็ว เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ดีดแบบสัมผัส ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดให้ได้ฝึกกันเต็มที่ ที่สำคัญมีเกมส์ให้เล่่นเพื่อความสนุกสนานในการฝึกพิพม์เล่นได้ทั้งในตัวโปรแกรมเองและเล่นผ่านออนไลน์ โปรแกรมสามารถฝึกพิมพ์ดีดได้ทุกเพศ ทุกวัยครับ

รายละเอียดโปรแกรม

Rapid Typing Tutor 3.2 description
Improve your typing skills with a new-generation typing tutor! Rapid Typing Tutor will help you learn how to use your keyboard more efficiently in a few easy sessions for absolutely free. Children will learn by playing a fun game, while students and adults can choose pre-configured lessons or create their own training courses. Rapid Typing Tutor teaches adults and kids, students and teachers, and offers advanced reporting and progress tracking for every student. Advanced statistics include 15 different parameters, such as words-per-minute, characters-per-minute and accuracy reports. Rapid Typing Tutor features a simple and intuitive user interface painted with colors to make learning to type fun. The typing tutor offers many visual aids to help adults and kids learn the computer keyboard, and includes full course statistics in both tables and diagrams. Multiple user support makes Rapid Typing Tutor a perfect tool for educational facilities such as schools and universities. Professional typists, teachers and writers will find the ability of Rapid Typing Tutor to create their own courses tailored to each student truly invaluable. Custom lessons and courses allow designing your very own typing tutor tailored specifically to your needs. Whether it's a certain key, set of keys or a keyboard layout that you need to learn, a custom-made typing tutor is your best bet. Rapid Typing Tutor features a complete virtual keyboard with both hands moving over it to show the right typing position for each hand and finger. Highlighted zones for each finger help you learn placing your fingers properly a second nature in no time. For non-standard layout users, Rapid Typing Tutor will automatically create a new virtual keyboard based on your chosen layout. You can learn typing on multiple keyboard layouts by quickly switching between them. Follow the link and free download Rapid Typing Tutor now.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 4.51
: Freeware
: utilities-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddoo