โปรแกรม WinZip 14.0.8652 อัพเดทบีบอัดไฟล์ยอดนิยม

WinZip 14.0.8652 : อัพเดทโปรแกรมบีบอัดไฟล์ยอดนิยมเวอร์ชันเต็ม ตัวใหม่ล่าสุด WinZip 14.0.8652 ตัวนี้รองรับการทำงานในระบบปฏิบัติการ Windows 7 ได้แล้วครับ Winzip เป็นโปรแกรมเอาไว้สำหรับย่อและขยายไฟล์จาก ที่มีขนาดใหญ่โปรแกรมนี้ทำให้มีขนาดเล็กลงด้วยครับ มีประโยชน์ในการโยกย้ายข้อมูลทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมนี้จะสนับสนุนไฟล์ ที่มีนามสกุล TAR , ZIP , UUencode , XXencode , BinHex , MIME นอกจากนี้แล้วก็ยังรวมไปถึง Unix-Compressed Files และก็ ARJ , LZH , และ ARC Files อีกด้วยนะครับผม ลองดาวน์โหลดไปใช้กันครับ

รายละเอียดโปรแกรม

WinZip is the most trusted way to work with compressed files. No other compression utility is as easy-to-use or offers the comprehensive and productivity-enhancing approach that has made WinZip the gold standard for file-compression tools.

You can quickly and securely zip and unzip files to conserve storage space, speed up e-mail transmission, and reduce download times. State-of-the-art file compression, strong AES encryption, compatibility with more compression formats, and new intuitive photo compression, make WinZip the complete compression and archiving solution.

Building on the favorite features of a worldwide base of several million users, WinZip 12 adds new features for image compression and management, support for new compression methods, improved compression performance, support for additional archive formats, and more. Users can work faster, smarter, and safer.

This is a 45-day trial version.

Change Log

# Windows 7 support : Windows 7 includes many significant enhancements that simplify working with documents, folders, and programs. WinZip 14 takes full advantage of these new features to make working with your Zip files effortless:

* Libraries : WinZip 14 provides support for Windows 7 libraries. Libraries group together folders with a common theme regardless of where the folders reside. For instance, the Windows 7 Pictures library groups all your separate folders that contain pictures in one convenient place. WinZip allows you to create and open Zip files in these convenient, themed libraries, add files from libraries to a Zip file, and extract to libraries. This makes many activities much easier. For example, you can zip all of your pictures, no matter where they are, by simply selecting the Pictures library.
With the WinZip Job Wizard, you can automate zipping of your libraries using jobs that you create or jobs that are provided with WinZip 14. Windows 7 also lets you define your own libraries, and you can take advantage of those with WinZip. For example, you might create a “Backup” library containing a collection of folders with content that you frequently back up in Zip files. Or you might create an “Archive” library that contains a collection of folders in which you have stored Zip files.

* Jump Lists : Windows 7 provides easy access to your documents and programs with taskbar icon jump lists. Pin the WinZip 14 icon to your taskbar for quick and easy access to frequently used zip features, recently used Zip files, and your favorite WinZip jobs. WinZip 14 even supports the new taskbar progress meter, which lets you keep an eye on the progress of extensive zip operations right on the taskbar while you work.

* Explorer Preview : With a simple click in Windows 7 Explorer you can activate a preview pane, allowing you to view the contents of certain file types. WinZip 14 adds Zip files to the list of supported files, so you simply select a Zip file in Explorer and the preview pane shows what’s inside your Zip file. See a file in your Zip file that you want to view? Double-click it in the preview pane and your file is extracted and opened. Plus, if you use Outlook 2007, you can now use its preview pane to see the contents of zipped attachments and open files inside an attached Zip file.

* Touch Screens : WinZip 14 fully supports gestures—simple finger movements—on your touch screen PC. Using gestures, you can easily scroll through the contents of your Zip files. And using Windows 7’s new multi-touch (two finger) gestures, you can even pan, zoom, and rotate your images in WinZip Pro's built-in Image Viewer without touching your keyboard or mouse!

* Common Dialogs and Task Dialogs : Many WinZip dialogs, including the New, Open, Add, and Extract dialogs, have been updated to use the Windows 7 style and to provide new filtering and organizational support for finding your files and archives. New task dialogs provide clear and easy-to-follow instructions throughout WinZip 14.

# Security : A key reason why many users purchase WinZip is its powerful, easy-to-use AES encryption. WinZip 14 introduces automatic wiping, which helps you to keep your confidential information confidential. To open an encrypted file, WinZip must create a temporary copy of the file on your disk. This temporary copy is deleted when you close the file, but, before doing so, WinZip 14 “wipes” (or “shreds”) it using the U.S. Department of Defense standard (DoD 5220.22-M). This prevents temporarily extracted copies of encrypted files from being recovered. It is safe and simple and secure.
In addition, WinZip 14 recognizes Intel-based computers with built-in AES encryption and uses the available hardware support to make encryption operations two to three times faster.

# Zipping Simplicity : WinZip has always been focused on making compression and encryption as easy as possible. Most operations can be accessed directly with a right click in Windows Explorer. Inside WinZip 14, the following updated dialogs for Windows 7 and Vista users provide even more power and simplicity:

* Add : In the Add dialog you can use the new Organize and Views features to help you find the files, folders, and libraries you want to add to your Zip file. With a few clicks, you can elect to add only specific types of files, such as documents or spreadsheets. You can create your own custom filter to control which files are added and modify other options for how they are added as well.

* Extract : As in the Add dialog, the Organize and Views features in the Extract dialog allow you to easily navigate and find the libraries or folders to which you want to extract the content of your Zip files. Just pick a folder or library and click Extract; it’s as simple as that.


# WinZip 14 Backup edition : For the first time WinZip 14 is also available in a Backup edition. With its powerful Job Wizard users can automatically back-up important data files and upload data back-ups to an off-site server using the internal FTP client, or burn back-ups to CD or DVD. An automated email notification can even be sent upon job completion.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 13.65 MB
: Shareware
: utilities-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddoo